How to wear a hat

 

Allison Smith

Fashion Advisor, John Lewis Kingston